Słowo na dziś

Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
Jan. 3:16

Spotkania

- Niedziela, 19 listopada, godz. 10:30

Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Piątek, 24 listopada, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią

- Niedziela, 26 listopada, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy
- Piątek, 1 grudnia, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią
- Niedziela, 3 grudnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 

 

 

 

 

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013