Słowo na dziś

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka
Jan. 14:27

Spotkania

 

- Niedziela, 7 stycznia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Wtorek, 9 stycznia, godz. 18:30
Spotkanie modlitewne

- Niedziela, 14 stycznia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Piątek, 19 stycznia, godz. 18:30
Spotkanie Grona Przymierza

- Niedziela, 21 stycznia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Służba modlitewna
 • Pastor
 • Rada Zborowa
 • Liderzy Grup Domowych
 • Służba wśród dzieci
 • Służba uwielbienia
 • Służba nagłośnienia
 • Biblioteka
 • Służba "urodzinowa"

Służby ewangelizacyjne:

 • Niesienie Ewangelii poprzez Słowo, Pieśń i Swiadectwa
 • Służba ewangelizacji ulicznych
 • Służba głoszenia Dobrej Nowiny w więzieniach
 • Pantomima
 • Służba przygotowywania materiałów ewangelizacyjnych i informacyjnych
 • Służba informatyczno - multimedialna (niesienie Ewangelii poprzez współczesne środki przekazu)

Służby błogosławienia i wspierania narodu wybranego:

 • Organizowanie konferencji związanych z tematyką Izraela
 • Zaangażowanie w działania ogólnokrajowe
 • Niesienie praktycznej pomocy

Zaangażowanie członków Koinonii w służby pozakościelne:

 • Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne
 • Służba wśród osób bezdomnych
 • Służba wśród osób uzależnionych od alkoholu
 • Służba wśród osób uzależnionych od hazardu
 • Służba pośród dzieci niewidomych
 • Służba wśród osób chorych
 • Służba wśród dzieci autystycznych oraz z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Służba wspierania chrześcijańskich zespołów muzycznych
 • Caffe Betty (kawiarnia chrześcijańska)

Dzieło wspierania służb innych Kościołów w Polsce:

 • Wspieranie innych społeczności poprzez usługę niosącą zbudowanie Siostrom i Braciom w innych zborach oraz wspierającą ich działania ewangelizacyjne
 • Wsparcie służby Ośrodka dla Bezdomnych i Kościoła w Żarach
 • Inne działania służące budowaniu Królestwa Bożego w Polsce (organizowanie konferencji itp.)

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013