Słowo na dziś

Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
Jan. 3:16

Spotkania

- Niedziela, 19 listopada, godz. 10:30

Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Piątek, 24 listopada, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią

- Niedziela, 26 listopada, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy
- Piątek, 1 grudnia, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią
- Niedziela, 3 grudnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 

 

 

 

 

 

 • Służba modlitewna
 • Pastor
 • Rada Zborowa
 • Liderzy Grup Domowych
 • Służba wśród dzieci
 • Służba uwielbienia
 • Służba nagłośnienia
 • Biblioteka
 • Służba "urodzinowa"

Służby ewangelizacyjne:

 • Niesienie Ewangelii poprzez Słowo, Pieśń i Swiadectwa
 • Służba ewangelizacji ulicznych
 • Służba głoszenia Dobrej Nowiny w więzieniach
 • Pantomima
 • Służba przygotowywania materiałów ewangelizacyjnych i informacyjnych
 • Służba informatyczno - multimedialna (niesienie Ewangelii poprzez współczesne środki przekazu)

Służby błogosławienia i wspierania narodu wybranego:

 • Organizowanie konferencji związanych z tematyką Izraela
 • Zaangażowanie w działania ogólnokrajowe
 • Niesienie praktycznej pomocy

Zaangażowanie członków Koinonii w służby pozakościelne:

 • Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne
 • Służba wśród osób bezdomnych
 • Służba wśród osób uzależnionych od alkoholu
 • Służba wśród osób uzależnionych od hazardu
 • Służba pośród dzieci niewidomych
 • Służba wśród osób chorych
 • Służba wśród dzieci autystycznych oraz z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Służba wspierania chrześcijańskich zespołów muzycznych
 • Caffe Betty (kawiarnia chrześcijańska)

Dzieło wspierania służb innych Kościołów w Polsce:

 • Wspieranie innych społeczności poprzez usługę niosącą zbudowanie Siostrom i Braciom w innych zborach oraz wspierającą ich działania ewangelizacyjne
 • Wsparcie służby Ośrodka dla Bezdomnych i Kościoła w Żarach
 • Inne działania służące budowaniu Królestwa Bożego w Polsce (organizowanie konferencji itp.)

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013