Słowo na dziś

Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma I już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów
Ps. 103:15-17

Spotkania

 - Niedziela, 17 czerwca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 24 czerwca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 1 lipca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 • Służba modlitewna
 • Pastor
 • Rada Zborowa
 • Liderzy Grup Domowych
 • Służba wśród dzieci
 • Służba uwielbienia
 • Służba nagłośnienia
 • Biblioteka
 • Służba "urodzinowa"

Służby ewangelizacyjne:

 • Niesienie Ewangelii poprzez Słowo, Pieśń i Swiadectwa
 • Służba ewangelizacji ulicznych
 • Służba głoszenia Dobrej Nowiny w więzieniach
 • Pantomima
 • Służba przygotowywania materiałów ewangelizacyjnych i informacyjnych
 • Służba informatyczno - multimedialna (niesienie Ewangelii poprzez współczesne środki przekazu)

Służby błogosławienia i wspierania narodu wybranego:

 • Organizowanie konferencji związanych z tematyką Izraela
 • Zaangażowanie w działania ogólnokrajowe
 • Niesienie praktycznej pomocy

Zaangażowanie członków Koinonii w służby pozakościelne:

 • Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne
 • Służba wśród osób bezdomnych
 • Służba wśród osób uzależnionych od alkoholu
 • Służba wśród osób uzależnionych od hazardu
 • Służba pośród dzieci niewidomych
 • Służba wśród osób chorych
 • Służba wśród dzieci autystycznych oraz z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Służba wspierania chrześcijańskich zespołów muzycznych
 • Caffe Betty (kawiarnia chrześcijańska)

Dzieło wspierania służb innych Kościołów w Polsce:

 • Wspieranie innych społeczności poprzez usługę niosącą zbudowanie Siostrom i Braciom w innych zborach oraz wspierającą ich działania ewangelizacyjne
 • Wsparcie służby Ośrodka dla Bezdomnych i Kościoła w Żarach
 • Inne działania służące budowaniu Królestwa Bożego w Polsce (organizowanie konferencji itp.)

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013