Słowo na dziś

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego
Tyt. 3:4-5

Spotkania

 

- Niedziela, 4 marca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Wtorek, 6 marca, godz. 18:30
Spotkanie modlitewne

- Czwartek, 8 marca, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią

- Niedziela, 11 marca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Piątek, 16 marca , godz. 18:30
Spotkanie Grona Przymierza

- Niedziela, 18 marca, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013