Słowo na dziś

Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Jan. 14:26

Spotkania

 - Niedziela, 5 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 12 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 19 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 - Niedziela, 5 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 12 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 19 sierpnia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

W każdym tygodniu - grupy domowe (wtorki)

W gronie od kilku do kilkunastu osób "dzielimy własne życie" - modlimy się o nasze potrzeby, rozważamy Boże Słowo, pomagamy w codziennych sprawach, wspólnie staczamy bój modlitewny o wszystkich ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze.

 

Drogi Przyjacielu! Ty także możesz doświadczyć bliskiej społeczności, Bożej mocy i zwycięstwa.

Jan. 3:16-17
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2018