nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

MISJA, WIZJA, CELE I WARTOŚCI KOŚCIOŁA

MISJA KOŚCIOŁA

Koinonia, Drugi Zbór Chrześcijan Baptystów w Poznaniu istnieje, by realizować posłannictwo ustanowione przez Jezusa:

 • Budowania bliskich relacji miłości, na wzór miłości Chrystusowej
  Jan.13:34Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
 • Zwiastowania ewangelii wszystkim narodom i czynienia ich uczniami
  Mat.28:18-20
  18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
  19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
  20. Ucząc je przestęrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

WIZJA KOŚCIOŁA

MIŁOWAĆ

Okazywać miłość i akceptować każdego takim, jakim jest. Budować społeczność w taki sposób, by każdy doświadczał poczucia przynależności i bezpieczeństwa.

Przyporządkowane zadania:

 • budowanie struktury, służącej nawiązywaniu bliskich i głębokich relacji
 • rozwój i pogłębianie struktury kościoła komórkowego


KSZTAŁTOWAĆ

Kszałtować i uwalniać od zranień, obaw, związań, obciążeń i braku dojrzałości w sposobie myślenia, odczuwania i postępowania. Jezus kocha nas miłością bezwarunkową, lecz w tej miłości pragnie zmieniać nas na swój obraz.

Przyporządkowane zadania:

 • rozwój służby kościoła w mocy Ducha Świętego, w oparciu o dary duchowe, służby niosącej wyzwolenie i uzdrowienie członków społeczności.


PRZYGOTOWYWAĆ

Nauczać tego, co zostało nam objawione o Bogu w Jego Słowie, co wyposaża nas do zwycięskiego, nastawionego na służbę życia.
Efez.4:12...przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego

Przyporządkowane zadania:

 • budowanie świadomości członków, kierującej ich ku aktywnej, nastawionej na służbę postawie
 • proporcjonalnie do rozwoju społeczności, tworzenie wewnętrznego systemu szkolenia, sprzyjającego nie tylko pogłębianiu wiedzy biblijnej, lecz przede wszystkim kształtowaniu właściwych, dojrzałych postaw w służbie dla sprawy Królestwa Bożego.


WYSYŁAĆ

Wysyłać i uwalniać do tego, do czego każdy został powołany przez Boga. Pomagać w odkrywaniu udziału każdego "członka ciała Chrystusowego" w dziele budowania Królestwa Bożego.
Kościół i otaczający nas świat doznają błogosławieństwa, gdy każdy wierzący odnajduje swoje powołanie i wypełnia je w mocy Ducha Świętego.

Przyporządkowane zadania:

 • zakładanie zborów. Temu celowi podporządkowane powinny być nasze modlitwy, w których nieustannie mamy szukać wymiernego wypełnienia się go w życiu naszej społeczności.

WARTOŚCI KOŚCIOŁA

 • Boże Słowo jako autorytet
 • Modlitwa jako priorytet
 • Uwielbienie jako dar dla kościoła
 • Boża miłość niosąca uzdrowienie
 • Jedność ciała Chrystusowego wewnątrz zboru
 • Budowanie jedności kościołów
 • Świadectwo ludzi kierowanych mocą Ducha Świętego
 • Służenie ciału Chrystusa i światu darami Ducha Świętego
 • Powierzenie się duchowej walce
 • Pielęgnowanie postawy dzielenia się i wspierania innych

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019