Słowo na dziś

Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich
Ps. 36:8

Spotkania

 

- Niedziela, 23 września, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy, usługa grupy Covenant Players

- Niedziela, 30 września, godz. 10:30 
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Niedziela, 7 października, godz. 10:30 
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2018