Słowo na dziś

Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Ps. 16:8

Nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30