Słowo na dziś

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego
Tyt. 3:4-5

Nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się w kaplicy w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30