nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 17:00

 

 

 

Więcej info na FB :

przemyslowa48

lub mail :

przemyslowa48@gmail.com

 

 

Słowo na dziś

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil. 4,6-7

 

Ewangelia Jana

Rozważanie 1 - "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas"

Rozważanie 2 - "Bóg źródłem prawdziwej światłości"

Rozważanie 3 - "Przygotować drogę Panu"

Rozważanie 4 - "Fundament powołania"

Rozważanie 5 - "Pierwszy cud"

Rozważanie 6 - "Żarliwość o Dom Pana"

Rozważanie 7 - "Musicie się na nowo narodzić"

Rozważanie 8 - "On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym"

Rozważanie 9 - "Woda życia"

Rozważanie 10 - "W mocy słowa Pana"

Rozważanie 11 - "Czy chcesz być zdrowy?"

Rozważanie 12 - "Pełniąc wolę Ojca"

Rozważanie 13 - "Zabiegajcie o pokarm, który trwa"

Rozważanie 14 - "Owoc wytrwania w uczniostwie"

Rozważanie 15 - "Droga samotności i Bożego zwycięstwa"

Rozważanie 16 - "Pragnąc wody życia"

Rozważanie 17 - "Uwolnienie od brzemienia grzechu"

Rozważanie 18 - "Tożsamość w Bogu"

Rozważanie 19 - "Jezus światłością świata"

Rozważanie 20 - "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego"

Rozważanie 21 - "Musimy wykonywać dzieła Tego, który mnie posłał"

Rozważanie 22 - "Słuchając głosu Pasterza"

Rozważanie 23 - "Przeszkody uniemożliwiające usłyszenie Bożego głosu"

Rozważanie 24 - "Zwycięstwo nad ciemnością"

Rozważanie 25 - "W cierpliwym oczekiwaniu na Pana"

Rozważanie 26 - "Znak miłości"

Rozważanie 27 - "Obumarcie i obfity owoc"

Rozważanie 29 - "Kamienne i mięsiste serca" 

Rozważanie 30 - "Umiłował ich aż do końca"

Rozważanie 31 - "Niechaj się nie trwoży serce wasze"

Rozważanie 32 - "Trwajcie we mnie"

Rozważanie 33 - "Przykazuję wam abyście się wzajemnie miłowali"

Rozważanie 34 - "Uczeń Chrystusa i świat"

Rozważanie 35 - "Poślę Ducha Świętego, Przewodnika i Pocieszyciela"

Rozważanie 36 - "Smutek wasz w radość się zamieni"

Rozważanie 37 - "Wspaniały dar modlitwy"

Rozważanie 38 - "Ojcze, Ojcze święty, Ojcze sprawiedliwy"

Rozważanie 39 - "Uwielbiłem Cię na ziemi"

Rozważanie 40 - "Objawiłem im Twoje imię"

Rozważanie 41 - "W mocy Słowa Bożego"

Rozważanie 43 - "Uczniowie i świat"

Rozważanie 44 - "Prawdziwa jedność"

Rozważanie 46 - "Ogród Getsemane"

Rozważanie 47 - "Upadek Piotra"

Rozważaine 48 - "Co to jest prawda?"

Rozważanie 49 - "Pan Jezus ukazuje się Marii Magdalenie"

Rozważanie 50 - "Wątpiący Tomasz"

Rozważanie 51 - "Chrystus i uczniowie w Galilei. Odnowienie powołania"

 

Wakacje 2017

Kim jest dla Ciebie Chrystus? 

 

Osiem błogosławieństw - Kazanie na Górze

 

Rozważanie 1 - "Błogosławieni ubodzy w duchu"

Rozważanie 2 - "Błogosławieni, którzy się smucą"

Rozważanie 3 - "Błogosławieni cisi"

Rozważanie 4 - "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości"

 

Nowy Rok 2017


"Niezależnie od kosztu, wybieram błogosławieństwo" - świadectwo z życia Dawida

 

Duchowa Zbroja


Rozważanie 1 - "Nasza odpowiedź na duchowy konflikt pomiędzy światłością i ciemnością"

Rozważanie 2 - "Pas prawdy"

Rozważanie 3 - "Pancerz sprawiedliwości"

Rozważanie 4 - "Sandały gotowości do zwiastowania Ewangelii pokoju"

Rozważanie 5 - "Tarcza wiary"

Rozważanie 6 - "Przyłbica nadziei zbawienia"

Rozważanie 7 - "Miecz Ducha którym jest Słowo Boże"

 

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019