nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30

 

Słowo na dziś

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan. 3:16

 

Ewangelia Jana

Rozważanie 1 - "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas"

Rozważanie 2 - "Bóg źródłem prawdziwej światłości"

Rozważanie 3 - "Przygotować drogę Panu"

Rozważanie 4 - "Fundament powołania"

Rozważanie 5 - "Pierwszy cud"

Rozważanie 6 - "Żarliwość o Dom Pana"

Rozważanie 7 - "Musicie się na nowo narodzić"

Rozważanie 8 - "On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym"

Rozważanie 9 - "Woda życia"

Rozważanie 10 - "W mocy słowa Pana"

Rozważanie 11 - "Czy chcesz być zdrowy?"

Rozważanie 12 - "Pełniąc wolę Ojca"

Rozważanie 13 - "Zabiegajcie o pokarm, który trwa"

Rozważanie 14 - "Owoc wytrwania w uczniostwie"

Rozważanie 15 - "Droga samotności i Bożego zwycięstwa"

Rozważanie 16 - "Pragnąc wody życia"

Rozważanie 17 - "Uwolnienie od brzemienia grzechu"

Rozważanie 18 - "Tożsamość w Bogu"

Rozważanie 19 - "Jezus światłością świata"

Rozważanie 20 - "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego"

Rozważanie 21 - "Musimy wykonywać dzieła Tego, który mnie posłał"

Rozważanie 22 - "Słuchając głosu Pasterza"

Rozważanie 23 - "Przeszkody uniemożliwiające usłyszenie Bożego głosu"

Rozważanie 24 - "Zwycięstwo nad ciemnością"

Rozważanie 25 - "W cierpliwym oczekiwaniu na Pana"

Rozważanie 26 - "Znak miłości"

Rozważanie 27 - "Obumarcie i obfity owoc"

Rozważanie 29 - "Kamienne i mięsiste serca" 

Rozważanie 30 - "Umiłował ich aż do końca"

Rozważanie 31 - "Niechaj się nie trwoży serce wasze"

Rozważanie 32 - "Trwajcie we mnie"

Rozważanie 33 - "Przykazuję wam abyście się wzajemnie miłowali"

Rozważanie 34 - "Uczeń Chrystusa i świat"

Rozważanie 35 - "Poślę Ducha Świętego, Przewodnika i Pocieszyciela"

Rozważanie 36 - "Smutek wasz w radość się zamieni"

Rozważanie 37 - "Wspaniały dar modlitwy"

Rozważanie 38 - "Ojcze, Ojcze święty, Ojcze sprawiedliwy"

Rozważanie 39 - "Uwielbiłem Cię na ziemi"

Rozważanie 40 - "Objawiłem im Twoje imię"

Rozważanie 41 - "W mocy Słowa Bożego"

Rozważanie 43 - "Uczniowie i świat"

Rozważanie 44 - "Prawdziwa jedność"

Rozważanie 46 - "Ogród Getsemane"

Rozważanie 47 - "Upadek Piotra"

Rozważaine 48 - "Co to jest prawda?"

Rozważanie 49 - "Pan Jezus ukazuje się Marii Magdalenie"

Rozważanie 50 - "Wątpiący Tomasz"

Rozważanie 51 - "Chrystus i uczniowie w Galilei. Odnowienie powołania"

 

Wakacje 2017

Kim jest dla Ciebie Chrystus? 

 

Osiem błogosławieństw - Kazanie na Górze

 

Rozważanie 1 - "Błogosławieni ubodzy w duchu"

Rozważanie 2 - "Błogosławieni, którzy się smucą"

Rozważanie 3 - "Błogosławieni cisi"

Rozważanie 4 - "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości"

 

Nowy Rok 2017


"Niezależnie od kosztu, wybieram błogosławieństwo" - świadectwo z życia Dawida

 

Duchowa Zbroja


Rozważanie 1 - "Nasza odpowiedź na duchowy konflikt pomiędzy światłością i ciemnością"

Rozważanie 2 - "Pas prawdy"

Rozważanie 3 - "Pancerz sprawiedliwości"

Rozważanie 4 - "Sandały gotowości do zwiastowania Ewangelii pokoju"

Rozważanie 5 - "Tarcza wiary"

Rozważanie 6 - "Przyłbica nadziei zbawienia"

Rozważanie 7 - "Miecz Ducha którym jest Słowo Boże"

 

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2019