Słowo na dziś

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od niego jest zbawienie moje
Ps. 62:2

Spotkania

 

- Niedziela, 28 stycznia, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Czwartek, 1 lutego, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią

- Niedziela, 4 lutego, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy 

- Wtorek, 6 lutego, godz. 18:30
Spotkanie modlitewne

- Czwartek, 8 lutego, godz. 18:00
Czas dzielenia się Ewangelią

- Niedziela, 11 lutego, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

- Piątek, 15 lutego, godz. 18:30
Spotkanie Grona Przymierza

- Niedziela, 18 lutego, godz. 10:30
Społeczność uwielbienia, świadectw, słowa i modlitwy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy?

  • Ludźmi, którzy doznali przełomu w swoim życiu, zmiany, której nie dokonała martwa religia, lecz żywy, wspaniały Bóg.
  • Społecznością chrześcijańską, której zasadą jest "Sola Scriptura" (Tylko Pismo Święte). Oznacza to, że pragniemy trzymać się wyłącznie prawd, zawartych w Bożym słowie.
  • Nie uważamy siebie za "jedynych prawdziwych". Bliskie są nam wszystkie społeczności chrześcijańskie które trzymają się wymienionej wcześniej zasady.
    Do Samarytanki, Chrystus powiedział: (Ew. Jana 4:23) ...nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
    Radujemy się, że żyjemy w "tej godzinie." Na świecie liczba tych, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi wzrasta czterokrotnie szybciej niż liczba ludności. Kościół Chrystusa nie ogranicza się do jednej denominacji - to duchowa rzeczywistość, w której wyznacznikiem jest Prawda objawiona ludziom przez żywego Boga.
  • Przynależymy do jednego z istniejących Kościołów, gdyż nie widzimy potrzeby tworzenia "nowego, własnego". Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy dzielić społeczność z większym gronem wierzących osób. Dziękujemy za tych, którzy na przestrzeni wieków byli gotowi zapłacić wielką cenę.
    Szanujemy i kochamy wspólnotę w której Bóg nas postawił, jednak w naszej świadomości i w uczuciach funkcjonuje Kościół, który tworzą wszyscy świadomie wierzący ludzie, niezależnie od denominacji, zgodnie z powołaniem Jezusa Chrystusa.


Bóg zmienia życie wszędzie, gdzie poprzez Boże Słowo w sercach ludzi zostanie wzbudzona wiara!
Wyraża się to w słowach apostoła Pawła:

1 Kor. 1:1-3

1. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat,
2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:
3. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: kontakt@koinonia.pl  |  © 2013